Kortkommandon för Chrome

Google Chrome är en gratis webläsare för Windows (XP, Vista, 7) från Google. Många användare uppleve Google Chrome som snabbstartad och att den läser in webbsidor snabbt. En annan fördel med Chrome är att man kan söka direkt från adressfältet.

Vill du läsa mer om Chrome eller ladda ner senaste versionen, klicka här.

Chrome

Adresser
F6 eller Ctrl+L eller Alt+D  Markera innehållet i Adressfältet
Skriv ett sökmotorkortkommando, tryck TAB, skriv sedan sökord  Ställer in förinställd sökmotor, söker sedan med sökord i den sökmotorn
Skriv sökord  Sök med förinställd sökmotor
Skriv in en adress, tryck sedan Alt+Enter  Öppna webadressen i en ny flik
Skriv in del av en webadress som finns mellan www. och .com, tryck sedan Ctrl+Enter 

Övriga
Backspace, eller tryck Alt och vänster pil tillsammans  Gå till föregående sida i flikhistoriken
Ctrl+K eller Ctrl+E Places a ? i adressfältet  Skriv sökord efter ? för att göra en sökning med förinställd sökmotor
End  Gå längst ner på sidan
Home  Gå till toppen av sidan
Placera markören i adressfältet, tryck sedan Ctrl+vänster pil  Flytta till föregående ord i adressfältet
Placera markören i adressfältet, tryck sedan Ctrl+höger pil  Gå till nästa ord i adressfältet
Placera markören i adressfältet, tryck sedan Ctrl+backsteg  Ta bort föregående ord i adressfältet
Shift+Backspace, eller Tryck Alt och högerpil samtidigt  Gå till nästa sida i flikhistoriken
Space bar  Skrolla neråt på websidan

Öppna Google Chrome-funktioner
Ctrl+B  Växla mellan bokmärken av/på
Ctrl+H  Visa Historik
Ctrl+J  Visa sidan Nerladdningar
Shift+Escape  Öppna Chrome Processhanterare

Websidor
Ctrl+-  Gör texten mindre
Ctrl++  Gör texten större
Ctrl+0  Normal textstorlek
Ctrl+D  Lägg till bokmärke för aktuell sida
Ctrl+F  Öppna Hitta
Ctrl+F5 eller Shift+F5  Ladda om aktuell sida, ignorera innehållet i cachen
Ctrl+G eller F3  Hitta nästa träff på sidan för aktuellt sökord
Ctrl+P  Skrivut aktuell sida
Ctrl+Shift+G eller Shift+F3  Hitta föregående träff på sidan för aktuellt sökord
Ctrl+U  Visa källkod
Dra länken till Bokmärken  Lägg till Bokmärke för länken
Esc  Avbryt laddning av sida
F5  Ladda om aktuell sida
Tryck Alt och klicka på en länk  Ladda ner länk

Fönster och flikar
Alt+F4  Stäng aktuellt fönster
Alt+Home  Öppna förinställd hemsida
Ctrl+1 till Ctrl+8  Växla till fliken med positionssiffran som valts. Siffran du väljer motsvarar en flik
Ctrl+9  Växla till sista fliken
Ctrl+N  Öppna ett nytt fönster
Ctrl+O, välj sedan fil  Öppna en fil från den lokala datorn i Chrome
Ctrl+Shift+N  Öppna ett nytt fönster i Privatläge
Ctrl+Shift+T  Återöppna den sista fliken som stängdes (minns 10st)
Ctrl+Shift+Tab eller Ctrl+PgUp  Växla till föregående flik
Ctrl+T  Öppna en ny flik
Ctrl+Tab eller Ctrl+PgDown  Växla till nästa flik
Ctrl+W eller Ctrl+F4  Stäng aktuell flik eller popup
Dra en länk till mellan två flikar  Öppna en länk i en ny flik
Dra en länk till en flik  Öppna en länk i en specifik flik
Tryck Ctrl och klicka på en länk  Öppna en länk i en ny flik
Tryck Shift och klicka på en länk  Öppna en länk i ett nytt fönster

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se