Kortkommandon för Internet Explorer (version 6, 7, 8, 9)

Internet Explorer (IE) är en webläsare för Windows från Microsoft. Den senaste släppta versionen är Internet Explorer 8 men Microsoft håller för närvarande på att utveckla version 9. Samtidigt som utvecklingen av IE9 sker försöker Microsoft få användare av Internet Explorer 6 att uppgradera till en nyare version av IE.

Vill du läsa mer om Internet Explorer eller ladda ner senaste versionen, klicka här.

Internet Explorer

Websidor
ALT+H  Öppna menyn Hjälp
ALT+HOME  Gå till förinställd hemsida
ALT+vänster pil eller backsteg  Gå tillbaka till föregående sida
ALT+P  Öppna menyn Sida
ALT+Höger pil  Gå till nästa sida
ALT+T  Öppna menyn Verktyg
CTRL+F  Hitta på denna sida
CTRL+F5  Ladda om websidan (hård omladdning)
CTRL+H  Öppna Historik
CTRL+I  Öppna Favoriter
CTRL+J  Öppna RSS Feeds
CTRL+N  Öppna nytt fönster
CTRL+O  Öppna ny sajt eller websida
CTRL+P  Skriv ut aktuell sida eller ram
CTRL+S  Spara aktuell websida
CTRL+SHIFT+TAB  Flytta bakåt mellan ramar
CTRL+TAB eller F6  Flytta framåt mellan ramar
CTRL+W  Stäng aktuell websida
Pil ner  Rulla en sida i taget neråt
END  Flytta till slutet av websidan
ENTER  Öppna en länk
ESC  Stoppa laddning av websida
F1  Visa hjälpen
F11  Växla mellan fullskärm och vanlig läge
F5  Ladda om websidan
HOME  Flytta till början av websidan
PAGE DOWN  Rulla sidor neråt i websidan,
PAGE UP  Rulla en sida i taget uppåt
SHIFT+F10  Visa meny för en länk
SHIFT+TAB  Flytta bakåt på websidans objekt, Addressfältet eller Länkar-fältet
TAB  Flytta framåt genom websidans objekt, Addressfältet eller Länkar-fältet
Pil upp  Rulla websidan till början

Zoom
CTRL+0  Zooma till 100%
CTRL+minustecken  Zooma ut(- 10%)
CTRL+plustecken  Zooma in (+ 10%)

Adressfältet
ALT+D  Välj texten i Address-fältet
CTRL+ENTER  Lägg till "www." till början och ".com" till slutet av addressen i Address-fältet
CTRL+vänster pil  I Adressfältet, flytta markören till vänster om nästa punkt eller slash.
CTRL+höger pil  I Adressfältet, flytta markören till höger om nästa punkt eller slash.
Pil ner  Gå tillbaka i listan över innehållet i autokomplettera
F4  Visa de addresser du skrivit tidigare
Pil upp  Gå framåt i listan över innehållet i autokomplettera

Editera
CTRL+A  Välj allt på aktuell websida
CTRL+C  Kopiera valda objekt
CTRL+V  Klistra in
CTRL+X  Klipp ut valda objekt och lägg på klippbordet

Feeds, historik och favoriter
ALT+A  Öppna menyn Favoriter
ALT+C  Öppna Favoriter och visa
ALT+pil ner  Flytta objekt neråt Organisera Favoriter
ALT+I  Visa alla Feeds i Feed-läge
ALT+M  Markera en feed som läst
ALT+S  Visa
ALT+pil upp  Flytta valt objekt uppåt i Organisera Favoriter
ALT+Z  Öppna Lägg till (eller öppna Feed i Feed förhandsvisa.)
CTRL+B  Öppna Organisera Favoriter
CTRL+D  Lägg till i Favoriter (eller prenumerera på RSS om du är i Feed-läge)
CTRL+H  Öppna Favoriter och visa historik
CTRL+J  Öppna Favoriter och visa Feeds
CTRL+SHIFT+J  Öppna och visa Favoriter i browsern

Informationsfältet
ALT+N  Flytta fokus till Informationsfältet
Mellanslag  Klicka Informationsfältet

Skriva ut och Förhandsgranskning
ALT+A  Skriv in sidnumret för den sida som ska skrivas ut
ALT+C  Stäng Förhandsvisa
ALT+END  Visa sista sidan som ska skrivas ut
ALT+F  Välj hur ramar ska skrivas ut
ALT+HOME  Visa första sidan som ska skrivas ut
ALT+vänster pil  Visa föregående sida som ska skrivas ut
ALT+P  Val för Skrivut
ALT+höger pil  Visa nästa sida som ska skrivas ut
ALT+U  Ändra papper, sidhuvud, sidfot, sidorientering och marginaler för denna sida

Sök
ALT+ENTER  Öppna Sök-frågan in ny flik
CTRL+pil ner  Öppna menyn för Sök-metod
CTRL+E  Gå till Sök-fönstret

Flikar
ALT+ENTER  Öppna ny flik från Address-listan
CTRL+9  Växla till sista fliken
CTRL+ALT+F4  Stäng alla andra flikar
CTRL+klick  Öppna en länk i en ny flik i bakgrunden
CTRL+n (där n är en siffra mellan 1 och 8)  Flytta till en specifik flik
CTRL+Q  Växla mellan ikon-vy för flikar
CTRL+SHIFT+klick  Öppna länk i ny flik
CTRL+T  Öppna ny flik
CTRL+TAB eller CTRL+SHIFT+TAB  Växla mellan flikar
CTRL+W  Stäng aktuell flik

Verktygsmenyn
ALT+J  Öppna RSS menyn
ALT+L  Öppna Hjälpmenyn
ALT+M  Öppna Hem-menyn
ALT+O  Öppna Verktygsmenyn
ALT+R  Öppna Skrivut-menyn

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se