Kortkommandon för Outlook

Microsofts webbplats för Office här har självstudiekurser för alla program som ingår i Officepaketet (Word, Excel, Powerpoint, Outlook).

Outlook

Att lägga till webbinformation i objekt
CTRL+I (om du använder Word som e-postredigeringsprogram)  Infoga en hyperlänk
CTRL+vänster musknapp  Redigera en URL i brödtexten
SKIFT+vänster musknapp  Ange en webbläsare

För alla objekt
ALT+C  Spara och stäng, Skicka
ALT+S  Skicka/Anslå/Bjud in alla
CTRL+D  Ta bort
CTRL+F  Vidarebefordra
CTRL+K (om du använder Outlook som e-postredigeringsprogram)  Kontrollera namn
CTRL+P  Skriva ut
CTRL+S eller SKIFT+F12  Spara
CTRL+SKIFT+F  Använd Avancerad sökning
CTRL+SKIFT+G  Skapa uppföljningsflagga
CTRL+SKIFT+P  Skapa en ny sökmapp
CTRL+SKIFT+V  Flytta objekt
CTRL+SKIFT+Y  Kopiera objekt
CTRL+Z eller ALT+BACKSTEG  Ångra
F12  Spara som
F2  Aktivera redigeringen i ett fält (inte ikonvy)
F3 eller CTRL+E  Sök meddelande
F4  Sök efter text i meddelande
F7  Kontrollera stavningen
SKIFT+F1  Visa skärmtips för det aktiva elementet
SKIFT+F4  Sök igen

För att formattera text
ALT+T  Visa Format-menyn
CRTL+U  Understruken
CTRL+<  Minska teckenstorleken
CTRL+>  Öka teckenstorleken
CTRL+C eller CTRL+INS  Kopiera
CTRL+E  Centrera 
CTRL+F  Göra texten fet
CTRL+K  Göra texten kursiv
CTRL+L  Vänsterjustera texten
CTRL+SHIFT+Z eller CTRL+BLANKSTEG  Ta bort formatering
CTRL+SKIFT+L  Lägga till punkter
CTRL+SKIFT+T  Minska indrag
CTRL+T  Öka indrag
CTRL+V eller SKIFT+INS  Klistra in
CTRL+X eller SKIFT+DEL  Klipp ut
SKIFT+F3  Växla skiftläge (om text är markerad)

För epost
ALT+NEDPIL  Gå till raden under (meddelande eller grupprubrik)
ALT+S  Skicka
ALT+UPPIL  Gå till raden över (meddelande eller grupprubrik)
CTRL+ ALT+J  Ange att ett meddelande inte är skräppost
CTRL+ SKIFT+S  Anslå i en mapp
CTRL+M eller F9  Hämta ny e-post
CTRL+N  Skriva ett nytt meddelande
CTRL+O  Öppna ett mottaget meddelande.
CTRL+Q  Markera som läst
CTRL+R  Svara på ett meddelande
CTRL+SKIFT+B  Öppna Adressboken
CTRL+SKIFT+G  Visa dialogrutan Meddelandeflagga
CTRL+SKIFT+I  Visa blockerat externt innehåll (i ett meddelande)
CTRL+SKIFT+I  Växla till Inkorgen
CTRL+SKIFT+O  Konvertera ett HTML- eller RTF-meddelande till enbart text
CTRL+SKIFT+O  Växla till Utkorgen
CTRL+SKIFT+R  Svara alla
CTRL+SKIFT+W  Visa menyn för att hämta bilder, ändra inställningar för automatisk hämtning eller lägga till en avsändare i listan Betrodda avsändare.
CTRL+TAB (om raden Till har fokus) och sedan TAB till knappen Konton  Välja vilken konto ett meddelande ska skickas från
INS  Skapa en Snabbflagga för ett meddelande
NEDPIL  Gå till föregående meddelande
UPPIL  Gå till nästa meddelande

För förhandsgranskning
ALT+T  Öppna utskriftformat i förhandsgranskning
ALT+U  Skriv ut en förhandsgranskning
ALT+Z  Zooma
ALT+Ä  Stäng
CTRL+F2  Öppna förhandsgranskning

För kontakter
CTRL+SKIFT+D  Ring upp
F11  Ange ett namn i rutan Sök efter kontakt

För uppgifter
ALT+C  Acceptera
ALT+N  Tacka nej

Grundläggande navigering
CTRL+1  Växla till E-post
CTRL+2  Växla till Kalendern
CTRL+3  Växla till Kontakter
CTRL+4  Växla till Uppgifter
CTRL+5  Växla till Anteckningar
CTRL+6  Växla till mapplistan i Navigeringsfönstret (navigeringsfönster: Kolumnen på vänster sida i Outlook-fönstret som innehåller olika fönster, till exempel Genvägar och E-post, och genvägarna eller mapparna i varje fönster. Klicka på en mapp om du vill se objekten i mappen.)
CTRL+7  Växla till Genvägar
CTRL+KOMMATECKEN  Nästa objekt (när ett objekt är öppet)
CTRL+PUNKT  Föregående objekt (när ett objekt är öppet)
CTRL+Y  Gå till en annan mapp
F6 eller CTRL+SKIFT+TAB  Växla mellan Mapplistan och huvudfönstret i Outlook
Piltangenter  Flytta i Navigeringsfönstret
PLUS eller MINUS på det numeriska tangentbordet  Expandera/komprimera en grupp (när en grupp är markerad) i navigeringsfönstret
TAB  Gå mellan Outlook-fönstret, Navigeringsfönstret och Läsfönstret
Vänster- och högerpil  Komprimera/expandera en grupp i listan över e-postmeddelanden

Kalendern
ALT+C  Acceptera
ALT+N  Tacka nej

Skapa ett objekt eller en fil
CTRL+SKIFT+A  Avtalad tid
CTRL+SKIFT+C  Kontakt
CTRL+SKIFT+E  Mapp
CTRL+SKIFT+H  Nytt Office-dokument
CTRL+SKIFT+J  Journalpost
CTRL+SKIFT+K  Uppgift
CTRL+SKIFT+L  Distributionslista
CTRL+SKIFT+M  Meddelande
CTRL+SKIFT+N  Anteckning
CTRL+SKIFT+P  Sökmapp
CTRL+SKIFT+Q  Mötesförfrågan
CTRL+SKIFT+S  Inlägg i denna mapp
CTRL+SKIFT+U  Uppgiftsförfrågan
CTRL+SKIFT+X  Faxmeddelande

Skicka och ta emot
F9  Starta skicka/ta emot för alla definierade grupper för Skicka och ta emot där Inkludera den här gruppen i Skicka och ta emot (F9) är markerat. Detta kan inkludera huvuden, fullständiga objekt, vissa mappar, objekt under en viss storlek eller en kombination.
F9  Starta skicka/ta emot för den aktuella mappen och hämta fullständiga objekt (rubriker, objekt samt bifogade filer)

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se