Kortkommandon för Powerpoint

Microsofts webplats här har självstudiekurser för alla program som ingår i Office paketet.

Powerpoint

Använda teckenformat
CTRL+BLANKSTEG  Ta bort manuell teckenformatering
CTRL+F  Använda fetstil
CTRL+K  Använda kursiv stil
CTRL+LIKHETSTECKEN  Visa text som nedsänkt text (automatiskt avstånd)
CTRL+SKIFT+PLUSTECKEN  Visa text som upphöjd text (automatiskt avstånd)
CTRL+T  Ändra formateringen av tecken (Tecken på Format-menyn)
CTRL+U  Stryka under text
SKIFT+F3  Ändra skiftläge för tecken

Funktionstangenter
ALT+F10  Maximera programfönstret
ALT+F11  Visa Visual Basic-kod
ALT+F2  Välja kommandot Spara som
ALT+F4  Avsluta PowerPoint
ALT+F5  Återställa storleken på programfönstret
ALT+F7  Söka efter nästa felstavning (automatisk stavningskontroll aktiverad)
ALT+SKIFT+F  Avsluta PowerPoint
ALT+SKIFT+F2  Välja kommandot Spara (Arkiv-menyn)
CTRL+F10  Maximera presentationsfönstret
CTRL+F12  Välja kommandot Öppna (Arkiv-menyn)
CTRL+F4  Stänga fönstret
CTRL+F5  Återställa storleken på presentationsfönstret
CTRL+F6  Växla till nästa presentationsfönster
CTRL+F7  Välja kommandot Flytta (Kontroll-menyn)
CTRL+F8  Välja kommandot Storlek (Kontroll-menyn i presentationen)
CTRL+SKIFT+F10  Aktivera menyraden
CTRL+SKIFT+F12  Välja kommandot Skriv ut (Arkiv-menyn)
CTRL+SKIFT+F6  Växla till föregående presentationsfönster
F1  Visa hjälpen eller Office-assistenten
F10  Aktivera menyraden
F12  Välja kommandot Spara som (Arkiv-menyn)
F2  Markera textrutan (när texten eller objektet är markerade i textrutan) eller markera texten i en textruta (när textrutan är markerad)
F4  Upprepa den senaste åtgärden
F5  Välja kommandot Bildspel (Visa-menyn).
F6  Växla till nästa ruta
F7  Välja kommandot Stavning (Verktyg-menyn)
SKIFT+F1  Starta den sammanhangsberoende hjälpen
SKIFT+F10  Visa en snabbmeny
SKIFT+F12  Välja kommandot Spara (Arkiv-menyn)
SKIFT+F3  Ändra skiftläge för tecken
SKIFT+F4  Upprepa senaste Sök-åtgärden (Sök nästa)
SKIFT+F6  Växla till föregående ruta

Hjälpen, i avsnittsfönstret
ALT+HÖGERPIL  Gå till nästa hjälpavsnitt
ALT+VÄNSTERPIL  Gå till föregående hjälpavsnitt
CTRL+A  Markera hela hjälpavsnittet
CTRL+C  Kopiera markeringen till Urklipp
CTRL+P  Skriv ut det aktuella hjälpavsnittet
END  Gå till hjälpavsnittets slut
F6, TABB, RETUR  Visa ett avsnitt från en miniatyr
HOME  Gå till hjälpavsnittets början
NEDPIL  Bläddra framåt i hjälpavsnittet
PAGE DOWN  Bläddra snabbt framåt i hjälpavsnittet
PAGE UP  Bläddra snabbt bakåt i hjälpavsnittet
RETUR  Följ en markerad hyperlänk
SKIFT+TABB  Gå till den sista eller föregående hyperlänk
TABB  Gå till den första eller till nästa hyperlänk
UPPIL  Bläddra bakåt i hjälpavsnittet

Hjälpen, i bläddringsfönstret
ALT+A  Växla till fliken Svarsguiden
ALT+C  Växla till fliken Innehåll
ALT+I  Växla till fliken Index
CTRL+TAB  Växla till nästa flik
NEDPIL  Markera nästa bok eller hjälpavsnitt
RETUR  Öppna en bok eller ett hjälpavsnitt
UPPIL  Markera föregående bok eller hjälpavsnitt

Justera stycken
CTRL+E  Centrera ett stycke
CTRL+J  Marginaljustera ett stycke
CTRL+L  Vänsterjustera ett stycke
CTRL+R  Högerjustera ett stycke

Kopiera textformat
CTRL+SKIFT+C  Kopiera formatering
CTRL+SKIFT+V  Klistra in formatering

Kortkommandon för att flytta runt i texten
CTRL+END  Flytta till slutet av textrutan
CTRL+HOME  Flytta till början av textrutan
CTRL+HÖGERPIL  Flytta ett ord åt höger
CTRL+NEDPIL  Flytta nedåt ett stycke
CTRL+RETUR  Flytta till nästa platshållare för titel eller brödtext (se nedan)
CTRL+UPPIL  Flytta uppåt ett stycke
CTRL+VÄNSTERPIL  Flytta ett ord åt vänster
END  Flytta till radens slut
HOME  Flytta till radens början
HÖGERPIL  Flytta ett tecken åt höger
NEDPIL  Flytta en rad nedåt
SKIFT+F4  Upprepa den senaste sökningen
UPPIL  Flytta en rad uppåt
VÄNSTERPIL  Flytta ett tecken åt vänster

Kortkommandon för att följa hyperlänkar i bildspel
RETUR när en hyperlänk är markerad  Innebär samma sak som att klicka med musen på den markerade hyperlänken
SKIFT+RETUR när en hyperlänk är markerad  Innebär samma sak som att placera pekaren över den markerade hyperlänken
SKIFT+TABB  Gå till sista hyperlänken eller föregående hyperlänk
TABB  Gå till första hyperlänken eller nästa hyperlänk

Kortkommandon för att köra bildspel
+RETUR  Gå till bild
B eller PUNKT  Visa en svart skärm eller gå tillbaka till bildspelet från en svart skärm
Båda musknapparna i två sekunder  Gå tillbaka till den första bilden
CTRL+A  Visa dold pekare och/eller ändra pekaren till en pil
CTRL+H  Dölja pekaren och knappen på en gång
CTRL+P  Visa dold pekare och/eller ändra pekaren till en penna
CTRL+U  Dölja pekaren och knappen efter 15 sekunder
E  Radera anteckningar på skärmen
ESC, CTRL+BREAK eller BINDESTRECK  Avsluta ett bildspel
F1  Tips! Tryck på F1 under ett bildspel visa en lista över kontroller.
H  Flytta till nästa dolda bild
M  Använda musklick för att flytta framåt när du repeterar
N, RETUR, PGDN, HÖGERPIL, NEDPIL eller BLANKSTEG (eller klicka med musen)  Utför nästa animering eller gå till nästa bild
O  Använda ursprunglig tidsinställning medan du repeterar
P, PGUP, VÄNSTERPIL, UPPIL eller BACKSTEG  Utför föregående animering eller gå till föregående bild
RETUR när en hyperlänk är markerad  Innebär samma sak som att klicka med musen på den markerade hyperlänken
S eller PLUSTECKEN  Stanna eller starta om ett automatiskt bildspel
SKIFT+F10 (eller högerklick)  Visa snabbmenyn
SKIFT+RETUR när en hyperlänk är markerad  Innebär samma sak som att placera pekaren över den markerade hyperlänken
SKIFT+TABB  Gå till sista hyperlänken eller föregående hyperlänk i en bild
T  Ange ny tidsinställning medan du repeterar
TABB  Gå till första hyperlänken eller nästa hyperlänk i en bild
W eller KOMMA  Visa en vit skärm eller gå tillbaka till bildspelet från en vit skärm

Kortkommandon för att markera text och objekt
CTRL+A (i bildrutan)  Alla objekt
CTRL+A (i bildsorteringsläge)  Alla bilder
CTRL+A (i dispositionsrutan)  All text
CTRL+SKIFT+HÖGERPIL  Till slutet av ordet
CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL  Till början av ordet
ESC  Ett objekt (med markerad text i objektet)
RETUR  Text i ett objekt
SKIFT+HÖGERPIL  Flytta ett tecken åt höger
SKIFT+NEDPIL  Flytta en rad nedåt
SKIFT+UPPIL  Flytta en rad uppåt
SKIFT+VÄNSTERPIL  Flytta ett tecken åt vänster
TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat  Ett objekt (med ett objekt markerat)

Kortkommandon för att ta bort och kopiera text och objekt
BACKSTEG  Ta bort tecknet till vänster
CTRL+BACKSTEG  Ta bort ordet till vänster
CTRL+C  Kopiera ett markerat objekt
CTRL+DEL  Ta bort ordet till höger
CTRL+V  Klistra in ett markerat objekt
CTRL+X  Klippa ut ett markerat objekt
CTRL+Z  Ångra de senaste åtgärderna
DEL  Ta bort tecknet till höger

Kortkommandon för dialogrutorna Öppna och Spara som
ALT+1  Gå till föregående mapp (knappen Föregående)
ALT+2  Öppna mappen på nivån ovanför den öppna mappen (knappen Upp en nivå)
ALT+3  Öppnar din söksida för World Wide Web (knappen Sök på webben)
ALT+4  Ta bort den markerade mappen eller filen (knappen Ta bort)
ALT+5  Skapa en ny undermapp i den öppna mappen (knappen Skapa ny mapp)
ALT+6  Växla mellan vyerna Lista eller Visa, Detaljer, Egenskaper och Förhandsgranska (klicka på pilen bredvid Vyer)
ALT+7  Visa Verktyg-menyn (knappen Verktyg)

Kortkommandon för dispositioner
ALT+SKIFT+1  Visa rubriknivå 1
ALT+SKIFT+A  Visa all text och alla rubriker
ALT+SKIFT+HÖGERPIL  Sänka ett stycke en nivå
ALT+SKIFT+MINUSTECKEN  Dölja text under en rubrik
ALT+SKIFT+NEDPIL  Flyttade markerade stycken nedåt
ALT+SKIFT+PLUSTECKEN  Visa text under en rubrik
ALT+SKIFT+UPPIL  Flyttade markerade stycken uppåt
ALT+SKIFT+VÄNSTERPIL  Höja ett stycke en nivå
BRÅKTECKEN (/) på det numeriska tangentbordet  Stänga av och sätta på teckenformatering

Kortkommandon för fönster
ALT+siffra (1 för knappen längst till vänster, 2 för nästa, osv)  Markera en verktygsfältsknapp i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn)
ALT+SKIFT+TABB  Växla till föregående program
ALT+TABB  Växla till nästa program
CTRL+ESC  Visa Start-menyn
CTRL+F10  Maximera presentationsfönstret
CTRL+F5  Återställa det aktiva presentationsfönstret
CTRL+F6  Växla till nästa presentationsfönster
CTRL+F7  Utföra kommandot Flytta (menyn på ikonen Presentation, menyraden)
CTRL+F8  Utföra kommandot Storlek (menyn på ikonen Presentation, menyraden)
CTRL+F9  Minimera presentationsfönstret
CTRL+SKIFT+F6  Växla till föregående presentationsfönster
CTRL+W  Stänga det aktiva presentationsfönstret
F5  Uppdatera de filer som visas i dialogrutan Öppna eller Spara som (Arkiv-menyn)
F6  Växla till nästa fönsterruta medurs
SKIFT+F6  Växla till nästa fönsterruta moturs
Tryck på ALT, BINDESTRECK, P för att markera delningen, piltangenterna för att placera delningen, och tryck sedan på RETUR.  Flytta delningen av fönsterrutan i ett presentationsfönster som inte är maximerat
Tryck på ALT, VÄNSTERPIL, NEDPIL, P för att markera delningen, piltangenterna för att placera delningen, och tryck sedan på RETUR.  Flytta delningen av fönsterrutan i ett maximerat presentationsfönster

Kortkommandon för menykommandon
ALT+BLANKSTEG  Visa programmets systemmeny
NEDPIL eller UPPIL  Markera nästa eller föregående menykommando
SKIFT+F10  Visa en snabbmeny med kommandon för det markerade objektet
VÄNSTERPIL eller HÖGERPIL  Välja menyn till vänster eller höger, eller växla mellan en undermeny och dess huvudmeny

Kortkommandon för presentationer
ALT+F4  Avsluta PowerPoint
CTRL+D  Kopiera den markerade bilden
CTRL+F  Söka efter text, formatering och specialelement
CTRL+H  Ersätta text, formatering och specialelement
CTRL+K  Infoga en hyperlänk
CTRL+M  Infoga en ny bild
CTRL+N  Skapa en ny presentation
CTRL+O  Öppna en presentation
CTRL+P  Skriva ut en presentation
CTRL+S  Spara dokument
CTRL+W  Stänga en presentation
CTRL+Y  Upprepa en åtgärd
CTRL+Z  Ångra en åtgärd
ESC  Avbryta en åtgärd
F5  Köra en presentation
F6  Växla till nästa ruta (medurs)
F7  Stavningskontroll
SKIFT+F6  Växla till föregående ruta (moturs)

Kortkommandon för verktygsfält
CTRL+SKIFT+TABB  Markera föregående verktygsfält
CTRL+TABB  Markera nästa verktygsfält
F10  Göra menyraden aktiv
Piltangenter  Flytta mellan alternativ i en textruta eller på en meny
RETUR  Ange text i den markerade textrutan
RETUR  Öppna den markerade menyn, utför funktionen som är tilldelad den markerade knappen, skriv texten i den markerade textrutan, markera ett alternativ i en listruta eller på en meny
TABB eller SKIFT+TABB  Markera nästa eller föregående knapp eller meny i det aktiva verktygsfältet

Kortkommandon i en dialogruta
ALT+den understrukna bokstaven i alternativets namn  Markera ett alternativ och markera eller avmarkera en kryssruta
ALT+NEDPIL  Öppna en markerad listruta
BLANKSTEG  Utföra en funktion som är tilldelad den markerade knappen, och markera och avmarkera kryssrutan
CTRL+SKIFT+TABB  Växla till föregående flik i en dialogruta
CTRL+TABB  Växla till nästa flik i en dialogruta
ESC  Stänga en markerad listruta, avbryta ett kommando och stänga en dialogruta
Första bokstaven i alternativets namn  Flytta till ett alternativ i en markerad listruta
Piltangenterna  Flytta mellan alternativ i en markerad listruta eller mellan alternativ i en alternativgrupp
RETUR  Utföra funktionen som är tilldelad en standardknapp i en dialogruta
SKIFT+TABB  Flytta till föregående alternativ eller alternativgrupp
TABB  Flytta till nästa alternativ eller alternativgrupp

Kortkommandon i en textruta
CTRL+HÖGERPIL   Flytta ett ord till höger
CTRL+SKIFT+HÖGERPIL  Markera eller avmarkera ett ord åt höger
CTRL+SKIFT+VÄNSTERPIL  Markera eller avmarkera ett ord åt vänster
CTRL+VÄNSTERPIL   Flytta ett ord till vänster
END  Flytta till postens slut
HOME  Flytta till postens början
HÖGERPIL  Flytta ett tecken till höger
SKIFT+END  Markera från insättningspunkten till postens slut
SKIFT+HOME  Markera från insättningspunkten till postens början
SKIFT+HÖGERPIL  Markera eller avmarkera ett tecken åt höger
SKIFT+VÄNSTERPIL  Markera eller avmarkera ett tecken åt vänster
VÄNSTERPIL   Flytta ett tecken till vänster

Tangenter för att använda Office-assistenten
ALT+NEDPIL  Visa fler hjälpavsnitt
ALT+tal (ALT+1 är det första avsnittet, ALT+2 är det andra, och så vidare)  Välja ett hjälpavsnitt som assistenten ska visa
ALT+UPPIL  Visa föregående hjälpavsnitt
ESC  Stänga ett assistentmeddelande
ESC  Stänga ett tips
F1  Hämta hjälp från assistenten
F1, om assistentens pratbubbla visas.  Visa pratbubblan i assistenten
TAB för att markera Microsoft PowerPoint Hjälp och sedan på BLANKSTEG för att visa assistenten eller stänga av hjälpen med guiden.  Visa assistenten i en guide eller stänga av hjälpen med guiden

Tangenter för att bläddra i webbpresentationer
BACKSTEG  Gå till föregående bild
BLANKSTEG  Gå till nästa bild
RETUR  Klicka med musen på den valda hyperlänken.
SKIFT+TAB  Flytta tillbaka genom hyperlänkarna i en webbpresentation, i Adressfältet eller i Länkfältet
TAB  Flytta framåt genom hyperlänkarna i en webbpresentation, i Adressfältet eller i Länkfältet

Tangenter för att skicka e-postmeddelanden
ALT+K  Kontrollera att namnen på raderna Till, Kopia och Hemlig kopia stämmer med adressboken
ALT+S  Skicka den aktuella presentationen som ett e-postmeddelande
CTRL+SKIFT+B  Öppna adressboken
SKIFT+TAB  Markera föregående fält eller knapp i meddelandets sidhuvud
TAB  Markera nästa ruta i meddelandets sidhuvud eller i meddelandetexten när den sista rutan i sidhuvudet är aktiv.

Tangenter för funktioner i direkthjälpen
ALT+BLANKSTEG  Visa menyn för programkontroll
ALT+O  Visa Alternativ-menyn för direkthjälpen
F6  Växla mellan bläddringsfönstret och avsnittsfönstret

Ändra teckensnitt eller ändra storlek på teckensnittet
CTRL+SKIFT+<  Minska teckenstorleken
CTRL+SKIFT+>  Öka teckenstorleken
CTRL+SKIFT+F  Byta teckensnitt
CTRL+SKIFT+P  Ändra teckenstorleken

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se