Kortkommandon för ReSharper4

ReSharper4 är en mycket användbar och produktivitetshöjande addin till Visual Studio. ReSharper innehåller verktyg för kodanalys, refactoring, kodgenerering, kodformattering, codecompletion, unittestning och mycket mycket mer.

Är du .NET-utvecklare kommer du spara många timmar per vecka med denna addin och dessutom få en renare, snyggare och felfriare kod.

Vill du läsa mer om ReSharper4 eller ladda ner senaste versionen, klicka här.

ReSharper 4

Code generation
Alt+Ins  Generate code (constructors,properties, implementing/overriding members, etc)
Alt+Ins in Solution Explorer  Create file from template
Ctrl+E, L  Insert live template
Ctrl+E, U  Surround with template

Coding Assistance & Analysis
Alt+Enter  Show available quick-fixes and context actions
Ctrl+8  Enable/disable code analysis in current file
Ctrl+Alt+/  Comment with line comment
Ctrl+Alt+Left Arrow  Shrink selection
Ctrl+Alt+Right Arrow  Extend selection
Ctrl+Alt+Space  Smart Code Completion
Ctrl+D  Duplicate a line or selection
Ctrl+E, C  Code Cleanup
Ctrl+E, F  Code Cleanup (silent mode)
Ctrl+Shift+/  Comment with block comment
Ctrl+Shift+Alt+Down Arrow  Move code down
Ctrl+Shift+Alt+Left Arrow  Move code left
Ctrl+Shift+Alt+Right Arrow  Move code right
Ctrl+Shift+Alt+Up Arrow  Move code up
Ctrl+Shift+Enter  Complete Statement
Ctrl+Shift+F1  Quick documentation
Ctrl+Shift+Space  Parameter Info
Ctrl+Space  Symbol Code Completion
Shift+Alt+Space  Import Symbol Completion

Go to
Alt+\  Go to file member
Alt+`  Navigate from here
Alt+Down Arrow  Go to next member/tag
Alt+End  Go to inheritor
Alt+Home  Go to base
Alt+PgDn  Go to next highlight (warning or suggestion)
Alt+PgUp  Go to previous highlight (warning or suggestion)
Alt+Up Arrow  Go to previous member/tag
Ctrl+[  Go to containing declaration
Ctrl+Shift+Alt+Space  Go to previous signature (in Parameter Info)
Ctrl+Shift+Backspace  Go to last edit location
Ctrl+Shift+F11  Go to type declaration
Ctrl+Shift+T  Go to file
Ctrl+T  Go to type
F12  Go to declaration
Shift+Alt+F12  Go to usage
Shift+Alt+PgDn  Go to next error
Shift+Alt+PgDn  Go to next error in solution
Shift+Alt+PgUp  Go to previous error
Shift+Alt+PgUp  Go to previous error in solution
Shift+Alt+T  Go to symbol

Navigation
Ctrl+,  View recent files
Ctrl+Alt+D  To-do Explorer
Ctrl+Alt+F  File Structure
Ctrl+Alt+H  Type Hierarchy window
Ctrl+Alt+T  Unit Test Sessions
Ctrl+Alt+U  Unit Test Explorer
Ctrl+E, H  View type hierarchy
Ctrl+E, T  Stack Trace Explorer
Ctrl+Shift+,  View recent edits

Other
Ctrl+Alt+Backspace  Activate recent tool
Ctrl+Shift+F4  Close recent tool
Shift+Alt+L  Locate in Solution Explorer

Refactorings
Ctrl+R, D or Alt+Del  Safe delete
Ctrl+R, E  Encapsulate field
Ctrl+R, F  Introduce field
Ctrl+R, I  Inline variable/method
Ctrl+R, M  Extract method
Ctrl+R, O  Move static member
Ctrl+R, O  Move type
Ctrl+R, P  Introduce parameter
Ctrl+R, R  Rename
Ctrl+R, S  Change signature
Ctrl+R, V  Introduce variable
Ctrl+Shift+R  Refactor this

Search for Usages
Ctrl+Alt+F12  Find results
Ctrl+Alt+PgDn  Go to next usage
Ctrl+Alt+PgUp  Go to previous usage
Ctrl+Shift+Alt+F12  Find Usages Advanced
Shift+Alt+F11  Highlight usages in file
Shift+F12  Find usages

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se