Kortkommandon för UltraEdit

UltraEdit är en funktionsrik och mycket användbar texteditor och även en kompetent ersättare för Windows Notepad.

Användbara inbyggda funktioner är avancerad sök/ersätt-funktion, hexeditor, kan hantera/formattera XML, HTML, CSS etc, kan hantera textfiler över 4 GB, kolumnhantering, inbyggd FTP-klient etc.

Vill du läsa mer om UltraEdit för Windows eller ladda ner senaste versionen, klicka här.

Kortkommandon för UltraEdit finns än så länge enbart på engelska.

UltraEdit

UltraEdit
Alt+'-' (numeric keypad only)  Scroll to Top: Position active line at top of window
Alt+'+' (numeric keypad only)  Scroll to Bottom: Position active line at bottom of window
Alt+0-9 or Shift+Alt+0-9  Insert Template: Insert user-defined template
Alt+C  Column Mode: Toggle column/block mode on/off
Alt+'center' or Alt+'5' (numeric keypad only)  Scroll to Center: Position active line at center of window
Alt+F3 or Ctrl+F  Find: Find a character string
Alt+F4  Exit UltraEdit: Exit UltraEdit
Alt+F5  Format to Upper: Convert selected text to upper case
Alt+Left  Previous Paragraph: Position cursor at first non-space character of current paragraph (if positioned mid-paragraph) or previous paragraph
Alt+Page Down  Bottom of Window: Position cursor at beginning of last line of display
Alt+Page Up  Top of Window: Position cursor at beginning of first line of display
Alt+Right  Next Paragraph: Position cursor at first non-space character of next paragraph
Ctrl+0-9  Edit Select Clipboard: Select active clipboard
Ctrl+'1' (numeric keypad '1' only)  End of previous word: Position cursor at the end of the previous word
Ctrl+'2' (numeric keypad '2' only)  End of next word: Position cursor at the end of the next word
Ctrl+A  Edit Select All: Select All text in active document
Ctrl+B  Match Brace: Find matching brace (,[,{ or },],)
Ctrl+Backspace  Delete previous word: Delete the word preceding the cursor
Ctrl+C  Edit Copy: Copy text from active document into the clipboard
Ctrl+D  HEX Insert/Delete: Insert or delete characters in HEX editing mode
Ctrl+Delete  Delete next word: Delete the word following the cursor
Ctrl+Down  Scroll Down: Scroll down one line keeping cursor in view
Ctrl+E  Edit Delete Line: Delete line cursor is on
Ctrl+F11  Edit Delete to Start of Line: Delete from cursor to start of line
Ctrl+F12  Edit Delete to End of Line: Delete from cursor to end of line
Ctrl+F2  Set Bookmark: Toggle bookmark on/off
Ctrl+F3  Find Prev: Repeat last find toward beginning of file
Ctrl+F4  File Close: Close an existing document
Ctrl+F5  Format to Lower: Convert selected text to lower case
Ctrl+F6  Next Window: Make next document window active
Ctrl+F8  Tag List: Toggle Tag List
Ctrl+F9  Last DOS Command: Repeat last DOS window command
Ctrl+G  Goto: Goto the specified line (or HEX address)
Ctrl+H  HEX Edit: Toggle HEX editing mode
Ctrl+I  Insert Literal Character: Insert a literal character at cursor position
Ctrl+Insert  Telnet copy: Copy selected text in Telnet client to clipboard
Ctrl+J  Edit Select Word: Select the current word (same as double click)
Ctrl+K  Edit Spell Check: Invoke the spelling checker
Ctrl+L  Macro Play Multiple Times: Replay a macro the specified number of times
Ctrl+M  Macro Play: Replay a macro
Ctrl+N  File New: Create a new document file
Ctrl+O  File Open: Open an existing document file
Ctrl+P  File Print: Print the active document
Ctrl+Q  File Quick Open: Open an existing document file without showing the File Open dialog
Ctrl+R  Replace: Find and replace a character string with another
Ctrl+S  File Save: Save the active document
Ctrl+Shift+A  Inserts ä character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+A (Caps Lock on)  Inserts Ä character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+F6  Previous Window: Make previous document window active
Ctrl+Shift+O  Inserts ö character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+O (Caps Lock on)  Inserts Ö character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+S  Inserts ß character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+S (Caps Lock on)  Inserts ß character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+U  Inserts ü character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+Shift+U (Caps Lock on)  Inserts Ü character: (As ANSI or ASCII based on the font)
Ctrl+T  Reformat Paragraph: Reformat the current paragraph or selected text
Ctrl+U  File Tree View: Toggle File Tree View
Ctrl+Up  Scroll Up: Scroll up one line keeping cursor in view
Ctrl+V  Edit Paste: Paste text from the clipboard into the active document
Ctrl+W  Toggle Word Wrap: Toggle word wrap on/off
Ctrl+X  Edit Cut: Cut text from active document into the clipboard
Ctrl+Y  Edit Redo: Reverse last Undo action if possible
Ctrl+Z  Edit Undo: Undo last action if possible
F1  Help: Show UltraEdit Help
F10  Run Windows Program: Run Windows Program
F12  File Save As: Save the active document as a new file
F2  Goto Bookmark: Goto next bookmark
F3  Find Next: Repeat last find toward end of file
F4  Change Focus: Toggle focus between active file and Tree View if visible
F5  Format Capitalize: Capitalize first character of each word in selected text
F7  Edit Insert Time/Date: Insert time/date at cursor
F8  Display Function List: Display Function List
F9  DOS Command: Run DOS window command
INS  Insert/Overstrike Mode: Toggle insert/overstrike mode
Shift+F1  Context Help: Invoke the context help
Shift+F5  Format Invert Case: Invert case of all characters in selected text
Shift+Insert  Telnet paste: Paste clipboard contents into Telnet client

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se