Kortkommandon för Windows (XP, Vista, 7)

Microsoft Windows är ett populärt operativsystem från Microsoft. De tre senaste versionerna är Windows XP, Windows Vista och Windows 7. Windows 7 är ett riktigt lyft jämfört med både Windows XP och Windows Vista. Vill du läsa mer om Windows, klicka här.

Nedan finns ett antal kortkommandon som är generella för alla versioner av Windows. Många av dessa kortkommandon fungerar även när andra program körs.

Windows, alla versioner

Hjälpmedel
Left ALT+vänster SHIFT+NUM LOCK  Sätt MouseKeys på/av
Left ALT+vänster SHIFT+PRINT SCREEN  Växla mellan hög/låg kontrast
Tryck och håll ner NUM LOCK under fem sekunder.  Växla ToggleKeys på eller av
Tryck och håll ner högra SHIFT under åtta sekunder.  Växla FilterKeys på eller av
Tryck SHIFT fem gånger  Växla mellan StickyKeys på/av

Dialogrutor
ALT+understruken bokstav i dialogrutan  Flytta till motsvarande objekt
ENTER  Samma som att klicka på knappen
ESC  Samma som Cancel/Stäng/ta bort dialogrutan
SHIFT+TAB  Flytta till föregående val
SPACEBAR  Om vald kontroll är en knapp, tryck knappen. Om vald kontroll är en Checkruta, växla mellan i-/urkryssad. Om kontrollen är en Option-kontroll, välj vald Option.
TAB  Flytta till nästa val

Generella tangentbordskommandon
ALT+- (ALT+hyphen)  Visar subfönstrets meny
ALT+Pil ner  Öppna en rullgardinsmeny
ALT+F4  Stäng aktuellt fönster/avsluta program
ALT+F6  Växla mellan öppna fönster
ALT+SPACE  Visar Systemmenyn för aktuellt fönster (härifrån kan du sedan ändra storlek, minimera, maximera, flytta samt stänga fönstret)
ALT+TAB  Växla till ett annat program som körs (håll ner ALT och tryck sedan TAB)
ALT+understruken bokstav i menyn  Öppnar menyn
CTRL+ESC  Öppna Windows Start-menyn
CTRL+ESC eller ESC  Väljer Start-menyn (välj TAB för att gå vidare i menyn eller välj SHIFT+F10 för en objektsmeny)
CTRL+F4  Stäng aktuellt fönster
CTRL+SHIFT+ESC  Öppna Processhanteraren
CTRL+TAB  Växla till nästa fönster om flera fönster är öppna i samma program (ex Word)
F1  Visa Windowshjälpen
F10  Aktivera menyalternativ
SHIFT  Tryck och håll ner SHIFT när du sätter i en CD-ROM för att läta bli att köra Autostart för skivan
SHIFT+F10  Öppna kommandomenyn för ett objekt (samma som högerklick)

Tangentbord med MS Win-tangenter
Programknappen  Visa meny för valt objekt
CTRL+Windows Logo+F  Hitta dator
CTRL+Windows Logo+TAB  Växla program
SHIFT+Windows Logo+M  Ångra Minimera alla
Windows Logo  Startmenyn
Windows Logo+Break  Visa Systemegenskaper
Windows Logo+D  Minimera alla öppna fönster och visa Skrivbordet
Windows Logo+E  Windows Utforskare
Windows Logo+F  Hitta filer eller foldrar
Windows Logo+F1  Hjälp
Windows Logo+M  Minimera alla
Windows Logo+R  Öppna Kör-dialogrutan
Windows Logo+TAB  Växla mellan öppna program (visar minifönster i Vista med Aero.)

Tangentbord med MS Win-tangenter och programvaran IntelliType
Windows Logo+A  Startar val för Hjälpmedel
Windows Logo+C  Öppnar Kontrolpanelen
Windows Logo+I  Öppnar Egenskaper för musen
Windows Logo+K  Öppnar Egenskaper för tangentbordet
Windows Logo+L  Logga ut Windows
Windows Logo+P  Startar Skrivarhanteraren
Windows Logo+S  Växlar CAPS LOCK på/av
Windows Logo+Mellanslag  Visar en lista för Microsoft Intellitype kortkommandon
Windows Logo+V  Visar Klippbordet

Kombinationer av mus/tangentbord
ALT+dubbelklick  Visar Egenskaper
SHIFT+DELETE  Ta bort objekt permanent (utan att skicka till Papperskorgen)
SHIFT+dubbelklick  Kör det alternativa defaultkommandot (det andra valet i menyn)
SHIFT+klick höger  Visar meny med alternativa kommandon

Egenskaper
CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB  Flytta mellan flikarna

Windows Utforskaren (för valda objekt samt generella kommandon)
ALT+ENTER  Visa Egenskaper för valt objekt
Mellanslag  Växla till foldern ovanför
CTRL+A  Välj alla objekt i fönstret
CTRL+C  Kopiera
CTRL+V  Klistra in
CTRL+X  Klipput
CTRL+Z  Ångra senaste kommandot
F2  Byt namn
F3  Hitta alla filer
F4  Väljer Gå till
F5  Ladda om aktuell folder
F6  Växla mellan fönster i Windows Explorer
Tryck och håll ner CTRL+SHIFT samtidigrt som du drar filen till Skrivbordet eller en annan folder.   Skapa en Genväg
Tryck och håll ner CTRL samtidigt som du drar filen till en annan folder.   Kopiera en fil
SHIFT+klick+Stängknappen  För foldrar, stäng aktuell folder och alla foldrar över aktuell folder
SHIFT+DELETE  Ta bort objekt utan att skicka till Papperskorgen

Windows Utforskaren trädstrukturen
VÄNSTER PIL  Stäng aktuell folder om den inte redan är stängd, annars gå uppåt ett steg
Numeriska -  Stäng vald folder
Numeriska *  Expandera allt under vald folder
Numeriska +  Expandera vald folder
HÖGER PIL  Expandera aktuell folder om den inte är expanderad, annars gå till första underkatalogen

Kortkommandon i Windows program
CTRL+F (CTRL+B)  Fet text
CTRL+C  Kopiera
CTRL+I  Kursiv
CTRL+U  Understruken
CTRL+V  Klistra in
CTRL+X  Klipp ut
CTRL+Z  Ångra

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se