113 kortkommandon i Windows 8

Här finns alla kortkommandon du någonsin behöver veta för Windows 8, hela 113 stycken.

bokmärk sidan med 113 kortkommandon för Windows 8

Börja använda kortkommandon för Windows 8 enkelt

Bokmärk denna sida för att enkelt och bekvämt hitta tillbaka om du glömmer bort snabbkommandon för Windows 8. Här finns 113 kortkommandon för Windows 8 som du inte kommer minnas i första taget. Återkom gärna och lär dig fler och fler vartefter.

 • Windows key: Växla mellan Windows 8 desktop och senast använda program
 • Windows key + C: Öppna sidopanelen till höger
 • Windows key + Tab: Öppna Windows 8 Taskbar
 • Windows key + I: Öppna
 • Windows key + H: Öppna sidopanelen Dela
 • Windows key + K: Öppna Sidopanelen Enheter
 • Windows key + Q: Öppna Sök för applikationer
 • Windows key + F: Öppna Filsök
 • Windows key + W: Öppna Inställningar sidopanel
 • Windows key + P: Öppna Sidopanel för andra skärm
 • Windows key + Z: Öppna applikationsfältet i Windows 8 läget
 • Windows key + X: Öppna Windows 8 verktyg
 • Windows key + O: Lås skärmorientering
 • Windows key + . : Flytta en applikation till sidopanelen, höger
 • Windows key + Shift + . : Flytta en applikation till sidopanelen, vänster
 • Windows key + V: Visa alla notifieringar
 • Windows key + Shift + V: Visa alla notifieringar i omvänd ordning
 • Windows key + PrtScn: Ta en skärmbild och automatiskt spara bilden i din bildkatalog
 • Windows key + Enter: Öppna Röststyrningsläge
 • Windows key + E: Öppna Den här datorn
 • Windows key + R: Öppna Kör
 • Windows key + U: Öppna Hjälpmedel
 • Windows key + Ctrl + F: Öppna dialog Hitta datorer/enheter
 • Windows key + Pause/Break: Öppna Kontrllpanelen/System
 • Windows key + 1..10: Öppna ett program i Taskbaren med det nummer den har i ordning (testa så märker du…..)
 • Windows key + Shift + 1..10: Öppna en ny instans av program som finns i Taskbaen längst ner (prova så märker du….)
 • Windows key + Ctrl + 1..10: Öppna sista aktiva instansen av det program som finns i Taskbaren längst ner…….
 • Windows key + Alt + 1..10: Öppna "Jump list" för det program i taskbaren som har tryckt nummer…….
 • Windows key + B: Öppna det första meddelandet i Notifikationsfältet
 • Windows key + Ctrl + B: Öppna program som visar meddelande i Notifikationsfältet
 • Windows key + T: Växla mellan applikationer i Taskbaren
 • Windows key + M: Minimera alla fönster
 • Windows key + Shift + M: Återställ minimerade fönster
 • Windows key + D: Visa/dölj skrivbordet
 • Windows key + L: Lås datorn
 • Windows key + Upp pil: Maximera aktuellt fönster
 • Windows key + Down pil: Mnimera aktuellt fönster
 • Windows key + Home: Minimera alla fönster utom aktuellt fönster
 • Windows key + Vänster pil: Placera aktuellt program till vänster på skärmen
 • Windows key + Höger pil: Placera aktuellt program tll höger på skärmen
 • Windows key + Shift + Upp pil: Maximera aktuellt fönster i höjd på skärmen
 • Windows key + Shift + Vänster/Höger pil: Flytta aktuellt fönster till höger eller vänster
 • Windows key + F1: Visa Hjälp
 • PageUp: Scrolla framåt i Windows 8s desktop
 • PageDown: Scrolla bakåt i desktopläge för Windows 8
 • Esc: Stäng en sidopanel
 • Ctrl + Esc: Växla mellan desktopläge i Windows 8 och senast använda applikation
 • Ctrl + Mouse scroll wheel: Scrolla med mushjulet för att zooma in eller ut
 • Alt: Visa en gömd meny
 • Alt + D: Visa Adressfältet
 • Alt + P: Visa läget Förhandsvisa i Windows Explorer
 • Alt + Tab: Rulla igenom öppna applikationer
 • Alt + Shift + Tab: Rulla igenom bakåt mellan öppnade applikationer
 • Alt + F: Öppna meny
 • Alt + Spacebar: Öppna kortkommandoflik för resize och flyta applikation i aktuell applikation
 • Alt + Esc: Växla mellan program i den ordning de öppnades/startades
 • Alt + F4: Stäng applikation
 • Alt + Enter: Öppna Egenskaper för aktuell fil/objekt
 • Alt + PrtScn: Ta en skärmbild
 • Alt + Upp pil: Flytta upp en nivå i Windows Utforskaren
 • Alt + Vänster pil: Visa föregående folder
 • Alt + Höger pil: Visa nästa folder
 • Shift + Insert: CD/DVD ladda CD/DVD utan att trigga autostart
 • Shift + Delete: Ta bort permanent (inte skicka till papperskorgen)
 • Shift + F6: Rulla bakåt mellan element
 • Shift + F10: Öppna kontextmeny
 • Shift + Tab: Växla mellan val i en dialgoruta
 • Shift + Click: Markera flera val
 • Shift + klick på en Taskbarknapp: Starta ny instans av ett program
 • Shift + höger-klick på Taskbarikon: Öppna kontextmeny för valt objekt
 • Ctrl + A: Markera/välj alla
 • Ctrl + C: Kopiera
 • Ctrl + X: Klipp ut objekt
 • Ctrl + V: Klistra in objekt
 • Ctrl + D: Ta bort objekt
 • Ctrl + Z: Ångra åtgärd
 • Ctrl + Y: Gör om åtgärd
 • Ctrl + N: Öppna nytt fönster i Windows Explorer
 • Ctrl + W: Stäng aktuellt fönster i Windows Explorer
 • Ctrl + E: Välj sökfältet uppe i högra hörnet
 • Ctrl + Shift + N: Skapa ny folder
 • Ctrl + Shift + Esc: Öppna Windows Task manager
 • Ctrl + Alt + Tab: Använd för att växla mellan program
 • Ctrl + Alt + Delete: Öppna Windows säkerhetsskärm/startskärm för säkerhetsval
 • Ctrl + Click: Markera flera individuella objekt
 • Ctrl + klicka och dra ett objekt: Kopiera objekt i samma folder
 • Ctrl + Shift + klicka och dra ett objekt: Skapa länk til lobjekt i samma katalog
 • Ctrl + Tab: Växla framåt mellan tabbar
 • Ctrl + Shift + Tab: Gå bakåt i tabbar
 • Ctrl + Shift + klick på en Taskbarikon: Starta ny instans av applikation som Administrator
 • Ctrl + klick på en grupperad Taskbarikon: Växla mellan instanser av applikation
 • F1: Visa Hjälp
 • F2: Byt namn på fil
 • F3: Öppna Sök
 • F4: Visa adressfältet
 • F5: Uppdatera
 • F6: Gå framåt i element i en dialogruta
 • F7: Visa kommandohistori i kommandoläge
 • F10: Visa gömd meny
 • F11: Växla till/från fullskärm
 • Tab: Gå framåt till element i en dialogruta
 • PrtScn: Ta en skärmbild av hela skärmen och lägg i klippbordet
 • Home: Flytta till toppen i aktuellt fönster
 • End: Flytta markören till botten i aktuellt fönster
 • Delete: Ta bort valt objekt
 • Backspace: Visa föregående folder i Windows Explorer samt flytta upp en folder i Öppna- och Spara-dialogruta
 • Esc: Stäng dialogruta
 • Num Lock Enabled + Plus (+): Visa innehåll i vald katalog
 • Num Lock Enabled + Minus (-): Stäng expanderad katalog
 • Num Lock Enabled + Asterisk (*): Expandera alla underfoldrar i vald katalog
 • Tryck Shift 5 gånger för att sätta på/av Turn StickyKeys. Minns tyvärr ej vad det heter på svenska…… =)
 • Håll ner Höger Shift under 8 sekunder för att sätta Turn FilterKeys på eller av
 • Håll ner Num Lock för 5 sekunder för att sätta ToggleKeys på eller av
 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se