Kortkommandon för Word

Microsoft Word är ett ordbehandlingsprogram från Microsoft som ingår i Officepaketet. Vill du läsa mer om Word och MS Office, klicka här.

Microsofts webplats här har självstudiekurser för alla program som ingår i Office paketet.

Nedan finns ett antal generella kortkommandon för alla versioner av Word, svensk version.

Word, svensk, alla versioner

Word
ALT+RADERA (NUM 5)  Markera tabell
ALT+CTRL+-  Anpassa ta bort kortkommando
ALT+CTRL+6  Anpassa meny kortkommando
ALT+1  Använd rubrik 1
ALT+2  Använd rubrik 2
ALT+3  Använd rubrik 3
ALT+CTRL+D  Slutkommentar nu
ALT+CTRL+F  Fotnot nu
ALT+CTRL+F1  Microsoft systeminfo
ALT+CTRL+HOME  Bläddra markering
ALT+CTRL+K  Autoformat
ALT+CTRL+L  List num fält
ALT+CTRL+A  Kommentar
ALT+CTRL+N  Normal
ALT+CTRL+NUM +  Anpassa tangentbord kortkommando
ALT+CTRL+O  Disposition
ALT+CTRL+P  Siduppställning
ALT+CTRL+PGDN  Fönster slut
ALT+CTRL+PGUP  Start
ALT+CTRL+S  Dokument dela
ALT+CTRL+SKIFT+PGDN  Fönster slut utvidga
ALT+CTRL+SKIFT+PGUP  Start utvidga
ALT+CTRL+U  Uppdatera autoformat
ALT+NED  Nästa objekt
ALT+END  Radslut
ALT+F10  Maximera
ALT+F11  Vbkod
ALT+F3  Skapa autotext
ALT+F4  Stäng eller avsluta
ALT+F5  Återställ
ALT+F7  Nästa felstavning
ALT+F8  Makro
ALT+F9  Fältkoder
ALT+HOME  Början av rad
ALT+VÄNSTER  Webb gå tillbaka
ALT+PGDN  Kolumn sista
ALT+PGUP  Kolumn första
ALT+HÖGER  Webb gå framåt
ALT+SKIFT+- eller ALT+SKIFT+NUM -  Disp krymp
ALT+SKIFT++  Disp expandera
ALT+SKIFT+1  Nivå 1
ALT+SKIFT+2  Nivå 2
ALT+SKIFT+3  Nivå 3
ALT+SKIFT+4  Nivå 4
ALT+SKIFT+5  Nivå 5
ALT+SKIFT+6  Nivå 6
ALT+SKIFT+7  Nivå 7
ALT+SKIFT+8  Nivå 8
ALT+SKIFT+9  Nivå 9
ALT+SKIFT+A  Alla nivåer
ALT+SKIFT+BACKSTEG  Gör om
ALT+SKIFT+S  Åter till dokument
ALT+SKIFT+D  Datumfält
ALT+SKIFT+NED  Disp flytta ned
ALT+SKIFT+E   Koppla dokument redigera källdokument
ALT+SKIFT+END  Radslut
ALT+SKIFT+I  Kopplingsinstr
ALT+SKIFT+F11  Microsoft skriptredigeraren
ALT+SKIFT+F7  Ordlista
ALT+SKIFT+F9  Klicka fält
ALT+SKIFT+HOME  Början av rad
ALT+SKIFT+I  Markera citat
ALT+SKIFT+K  Koppla dokument kontrollera
ALT+SKIFT+L  Disp visa första rad
ALT+SKIFT+VÄNSTER  Disp höj rubrik
ALT+SKIFT+M  Koppla dokument till skrivare
ALT+SKIFT+N  Koppla dokument till dokument
ALT+SKIFT+NUM +  Disp expandera
ALT+SKIFT+O  Markera post i innehållsförteckning
ALT+SKIFT+P  Sidnr fält
ALT+SKIFT+PGDN  Kolumn sista
ALT+SKIFT+PGUP  Kolumn första
ALT+SKIFT+R  Sidhuvud sidfot länka
ALT+SKIFT+HÖGER  Disp sänk rubrik
ALT+SKIFT+T  Tidfält
ALT+SKIFT+UPP  Disp flytta upp
ALT+SKIFT+X  Markera indexord
ALT+UPP  Föregående objekt
CTRL+8  Minska teckenstorlek en punkt
ALT+CTRL++   Växla huvud underdok
CTRL+9  Öka teckenstorlek en punkt
CTRL+SKIFT+0  Nedsänkt
CTRL+0  Stycke blankrad eller ta bort blankrad
CTRL+1  Rad1
CTRL+2  Rad2
CTRL+3 eller CTRL+F11  Lås fält
CTRL+4 eller CTRL+SKIFT+F11  Lås upp fält
CTRL+5  Rad15
CTRL+6 eller CTRL+SKIFT+F9  Avlänka fält
CTRL+A eller CTRL+RADERA (NUM 5) eller CTRL+NUM 5  Markera allt
CTRL+F eller CTRL+SKIFT+F  Fet
CTRL+BACKSTEG  Ta bort föregående ord
CTRL+C eller CTRL+INSERT  Kopiera
CTRL+D eller CTRL+SKIFT+B  Teckensnitt
CTRL+DEL  Ta bort nästa ord
CTRL+NED  Stycke ned
CTRL+E  Stycke centrerat
CTRL+END  Dokument slut
CTRL+RETUR  Sidbrytning
CTRL+B  Sök
CTRL+F10  Dokument maximera
CTRL+F2 eller ALT+CTRL+I  Förhandsgranskning
CTRL+F5  Dokument återställ
CTRL+F6 eller ALT+F6  Nästa fönster
CTRL+F7  Dokument flytta
CTRL+F8  Dokument storlek
CTRL+F9  Fälttecken
CTRL+G eller F5  Gå till
CTRL+H  Ersätt
CTRL+HOME  Dokument start
CTRL+K eller CTRL+SKIFT+K  Kursiv
CTRL+J  Stycke raka marg
CTRL+I  Hyperlänk
CTRL+L  Stycke vänster
CTRL+VÄNSTER  Ord vänster
CTRL+M  Öka indrag
CTRL+N  Nytt
CTRL+O eller CTRL+F12 eller ALT+CTRL+F2  Öppna
CTRL+P eller CTRL+SKIFT+F12  Skriv ut
CTRL+PGDN  Bläddra nästa
CTRL+PGUP  Bläddra föreg
CTRL+Q  Stycke normal
CTRL+R  Stycke höger
CTRL+HÖGER  Ord höger
CTRL+S eller SKIFT+F12 eller ALT+SKIFT+F2  Spara
CTRL+<  Minska teckenstorlek
CTRL+SKIFT+<  Öka teckenstorlek
CTRL++  Upphöjd
CTRL+SKIFT+8  Alla tecken
CTRL+SKIFT+A  Versaler
CTRL+SKIFT+C  Kopiera format
CTRL+SKIFT+D  Understrykning dbl
CTRL+SKIFT+NED  Stycke ned utvidga
CTRL+SKIFT+E  Ändringar växla
CTRL+SKIFT+END  Dokument slut utvidga
CTRL+SKIFT+RETUR  Spaltbrytning
CTRL+SKIFT+F3 eller CTRL+F3  Insamling
CTRL+SKIFT+F5  Bokmärke
CTRL+SKIFT+F6 eller ALT+SKIFT+F6  Föregående fönster
CTRL+SKIFT+F7  Uppdatera källa
CTRL+SKIFT+F8  Markera kolumn
CTRL+SKIFT+H  Dold
CTRL+SKIFT+HOME  Dokument start utvidga
CTRL+SKIFT+I  Kapitäler
CTRL+SKIFT+L  Använd punktlista
CTRL+SKIFT+VÄNSTER  Ord vänster utvidga
CTRL+SKIFT+M  Minska indrag
CTRL+SKIFT+N eller ALT+SKIFT+RADERA (NUM 5)  Brödtext
CTRL+SKIFT+P  Teckenstorlek markering
CTRL+SKIFT+Q  Symbol teckensnitt
CTRL+SKIFT+HÖGER  Ord höger utvidga
CTRL+SKIFT+S  Formatmall
CTRL+SKIFT+T  Minska häng indrag
CTRL+SKIFT+UPP  Stycke upp utvidga
CTRL+SKIFT+V  Klistra in format
CTRL+SKIFT+W  Understrykning ord
CTRL+BLANKSTEG eller CTRL+SKIFT+Z  Tecken normal
CTRL+T  Öka häng indrag
CTRL+U eller CTRL+SKIFT+U  Understruken
CTRL+UPP  Stycke upp
CTRL+W eller CTRL+F4  Dokument stäng
CTRL+V eller SKIFT+INSERT  Klistra in
CTRL+X eller SKIFT+DEL  Klipp ut
CTRL+Y eller F4 eller ALT+RETUR  Gör om eller upprepa
CTRL+Z eller ALT+BACKSTEG  Ångra
DEL  Radera
NED  Rad ned
END  Rad slut
ESC  Avbryt
F1  Hjälp
F10  Meny läge
F11 eller ALT+F1  Nästa fält
F12  Spara som
F2  Flytta text
F3 eller ALT+CTRL+V  Autotext
F6 eller SKIFT+F6  Andra rutan
F7  Stavning
F8  Utvidga markering
F9 eller ALT+SKIFT+U  Uppdatera fält
HOME  Rad början
INSERT  Överskrivning
VÄNSTER  Tecken vänster
PGDN  Sida ned
PGUP  Sida upp
HÖGER  Tecken höger
SKIFT+NED  Rad ned utvidga
SKIFT+END  Rad slut utvidga
SKIFT+F1  Verktyg
SKIFT+F11 eller ALT+SKIFT+F1  Föregående fält
SKIFT+F2  Kopiera text
SKIFT+F3  Gemen versal skift
SKIFT+F4 eller ALT+CTRL+Y  Hitta nästa
SKIFT+F5 eller ALT+CTRL+Z  Gå tillbaka
SKIFT+F7  Synonymer
SKIFT+F9  Växla visa fält
SKIFT+HOME  Rad början utvidga
SKIFT+VÄNSTER  Tecken vänster utvidga
SKIFT+PGDN  Sida ned utvidga
SKIFT+PGUP  Sida upp utvidga
SKIFT+HÖGER  Tecken höger utvidga
SKIFT+TAB  Föregående cell
SKIFT+UPP  Rad upp utvidga
TAB  Nästa cell
UPP  Rad upp

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se