Kortkommandon för Total Commander

Total Commander är en exceptionellt funktionsrik och kompetent filhanterare för Windows som mer än väl duger som ersättare tioll Windows Explorer.

Användbara inbyggda funktioner är packare/uppackare för RAR, ZIP, ARJ, ACE, inbyggd FTP-klient, filjämförelse, katalogjämförelse, katalogsynkning, funktion för att byta namn på flera filer samtidigt och massa fler funktioner. Det finns även en mängd användbara plugins, tex läsa ISO-filer, visa media (mp3, mov, mpg, avi) etc.

Vill du läsa mer om Total Commander eller ladda ner senaste versionen, klicka här.

Kortkommandon för Total Commander finns än så länge enbart på engelska.

Total Commander

TotalCommander
ALT+down  Open history list of already visited dirs (like the history list in a WWW browser)
ALT+ENTER  Show property sheet.
ALT+F1  change left drive
ALT+F10  Opens a dialog box with the current directory tree
ALT+F2  change right drive
ALT+F3  Use alternate (external or internal) viewer
ALT+F4  Exit
ALT+F5  Pack files
ALT+F7  Find
ALT+F8  Opens the history list of the command line
ALT+F9  Unpack specified files
ALT+left/right  Go to previous/next dir of already visited dirs
ALT+NUM -  remove selection from files with the same extension
ALT+NUM +  select all files with the same extension
ALT+SHIFT+ENTER  The contents of all directories in the current directory are counted. The sizes of the directories are then shown in the full view instead of the string .
ALT+SHIFT+F3  Start Lister and load file with internal viewer (no plugins or multimedia)
ALT+SHIFT+F5  Move to archive
ALT+SHIFT+F9  Test archives
ALTGR+Letter(s)  Quick search for a file name (starting with specified letters) in the current directory
Backspace  Change to parent directory (cd ..)
CTRL+\  Jump to the root directory (US keyboard)
CTRL+<  Jump to the root directory (most European keyboards)
CTRL+A  Select all
CTRL+ALT+Letter(s)  Quick search for a file name (starting with specified letters) in the current directory
CTRL+B  Directory branch: Show contents of current dir and all subdirs in one list
CTRL+C (32 bit)  Copy files to clipboard
CTRL+D  Open directory hotlist ('bookmarks')
CTRL+F  Connect to FTP server
CTRL+F1  File display 'brief' (only file names)
CTRL+F10  Show all files
CTRL+F11  Show only programs
CTRL+F12  Show user defined files
CTRL+F2  File display 'full' (all file details)
CTRL+F3  Sort by name
CTRL+F4  Sort by extension
CTRL+F5  Sort by date/time
CTRL+F6  Sort by size
CTRL+F7  Unsorted
CTRL+F8  Display directory tree
CTRL+F9  Print file under cursor using the associated program
CTRL+I  Switch to target directory
CTRL+L  Calculate occupied space (of the selected files)
CTRL+left/right  Open directory/archive and display it in the target window. If the cursor is not on a directory name, the current directory is displayed instead.
CTRL+M  Multi-Rename-Tool
CTRL+N  New FTP connection (enter URL or host address)
CTRL+NUM -  deselect all
CTRL+NUM +  select all
CTRL+P  Copy current path to command line
CTRL+PgDn  Open directory/archive (also self extracting .EXE archives)
CTRL+PgUp  Change to parent directory (cd ..)
CTRL+Q  Quick view panel instead of file window
CTRL+R  Reread source directory
CTRL+SHIFT+F  Disconnect from FTP server
CTRL+SHIFT+F1  Thumbnails view (preview pictures)
CTRL+SHIFT+F2  Comments view (new comments are created with Ctrl+Z)
CTRL+Shift+F8  Toggle separate directory tree
CTRL+SHIFT+M  Change FTP transfer mode
CTRL+SHIFT+T  Open new folder tab, but do not activate it
CTRL+SHIFT+TAB  Jump to previous tab
CTRL+SHIFT+U  Exchange directories and tabs
CTRL+SHIFT+UP  Open dir under cursor in other window (new tab)
CTRL+SHIFT+W  Close all open tabs
CTRL+T  Open new folder tab and activate it
CTRL+TAB  Jump to next tab
CTRL+U  Exchange directories
CTRL+UP  Open dir under cursor in new tab
CTRL+W  Close currently active tab
CTRL+V (32 bit)  Paste from clipboard to current dir.
CTRL+X (32 bit)  Cut files to clipboard
CTRL+Z  Edit file comment
ENTER  Change directory / run program / run associated program / execute command line if not empty. If the source directory shows the contents of an archive, further information on the packed file is given.
F1  Help
F10  Activate left menu or deactivate menu
F2  Reread source window
F3  List files
F4  Edit files
F5  Copy files
F6  Rename or move files
F7  Create directory
F8  Delete files
F9  Activate menu above source window (left or right)
INSERT  Select file or directory.
Letter  Redirect to command line, cursor jumps to command line
NUM -  shrink selection
NUM *  invert selection
NUM /  restore selection
NUM +  expand selection
SHIFT+CTRL+F5  Create shortcuts of the selected files (Windows 95/98/NT new shell only)
SHIFT+ENTER  1. Runs command line / program under cursor with preceding command /c and leave the program's window open. Only works if NOCLOSE.PIF is in your Windows directory!
SHIFT+ENTER  2. With ZIP files: use alternative choice of these (as chosen in Packer config): (Treat archives like directories <-> call associated program, i.e. winzip or quinzip)
SHIFT+ENTER  3. In the list of last used dirs (History, Ctrl+D), open the directory on a new Tab.
SHIFT+ESC  Minimizes Total Commander to an icon
SHIFT+F1  Custom columns view menu
SHIFT+F10  Show context menu
SHIFT+F2  Compare file lists
SHIFT+F3  List only file under cursor, when multiple files selected
SHIFT+F4  Create new text file and load into editor
SHIFT+F5  Copy files (with rename) in the same directory
SHIFT+F6  Rename files in the same directory
SHIFT+NUM -  Always removes the selection just from files (NUM- from files and folders)
SHIFT+NUM *  Like NUM *, but files and folders if NUM * inverts selection of just files (and vice versa)
SHIFT+NUM +  Like NUM +, but files and folders if NUM + selects just files (and vice versa)
SHIFT+TAB  Switch between current file list and separate tree (if enabled)
SPACE  Select file or directory (as INSERT). If SPACE is used on an unselected directory under the cursor, the contents in this directory are counted and the size is shown in the "full" view instead of the string .
TAB  Switch between left and right file list

 
1000lankar.com - gratis länkkatalog Kvalitetskatalog.se LänkCentrum.seSidsamlingen - Länkarkiv och ArtikelkatalogSvenskaSajter.com - Den ständigt växande länkkatalogen Favoritlistan.se