Fantastiska IT tips

För er som arbetar som lärare inom skolan

by Nola Shields

Att arbeta som lärare är ett givande men utmanande yrke som kräver stor kompetens. Det är en mångsidig och dynamisk yrkesroll som innefattar ett stort ansvar inom en rad olika områden.

För att kunna ge varje elev uppmärksamhet och engagemang kan det vara en bra idé att använda en praktisk lärplattform. Det är således ett bra exempel på hur dagens teknik kan göra din vardag lite enklare.

Kommunicera och analysera digitalt

Kontakten med hemmet är en viktig utgångspunkt för utveckling speciellt inom de lägre klasserna. Genom smarta digitala verktyg kan du nå föräldrar och kommunicera på ett transparent, enkelt och tideffektivt sätt.

Att hålla koll på frånvaro, schema och kontaktuppgifter kan även bli enklare med hjälp av en digital app. På så sätt kan du snabbt uppdatera viktig information och dessutom planera utvecklingssamtal. Det är ett hjälpmedel som kan skapa struktur och underlätta din vardag betydligt. 

Få mer insikt som förälder

Föräldrar vill ofta veta så mycket som möjligt om barnets individuella utveckling. Därför kan det vara ett bra sätt att inkludera föräldrarna i plattformen och på så sätt främja ett ännu bättre samarbete i relationen mellan lärare och vårdnadshavare.